logo
logo bip
Kluby Radnych
W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2018-2023 funkcjonuje klub radnych:
 
"Dla Dobra Miasta i Wsi" (skład osobowy według informacji z dnia 7 czerwca 2019 r.):
 1. Waldemar Waligórski - przewodniczący
 2. Ewelina Dudek
 3. Agnieszka Gorzyńska
 4. Waldemar Wiązek
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anita Ćwiklińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (24/10/2018 13:49:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (10/06/2019 12:51:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (10/06/2019 12:52:08)
W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2014-2018 funkcjonują kluby radnych:
 
"Klub Praworządna Gmina" (skład osobowy według informacji z dnia 1 grudnia 2014 r.):
 1. Maria Witkowska - przewodnicząca
 2. Zdzisław Gierek
 3. Zbigniew Grygier
 4. Mieczysław Rożek

"Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska" (skład osobowy według informacji z dnia 29 listopada 2017 r.):

 1. Andrzej Raźny - przewodniczący
 2. Jolanta Szymczak
 3. Agnieszka Gorzyńska
 4. Dominik Michalak
 5. Marian Osuch
 6. Waldemar Wiązek
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (02/12/2014 14:09:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (03/12/2014 19:07:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (28/05/2018 14:28:45)
W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2010-2014 funkcjonują 3 kluby radnych:
 
I. "Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska" (skład osobowy według informacji z dnia 14 grudnia 2010 r.):
 1. Maria Krause - przewodnicząca
 2. Barbara Czaińska
 3. Antoni Karliński (zmarł 8.06.2014 r.)
 4. Kordian Kleiber
 5. Wiesława Mania
 6. Marian Osuch
 7. Jacek Rogalka 
 8. Ryszard Rybicki  
 9. Waldemar Waligórski

II. "Koalicja Samorządowa" (skład osobowy według informacji z dnia 14 grudnia 2010 r. i dwóch oświadczeń z dnia 25 lipca 2011 r.):

 1. Jan Marciniak - przewodniczący
 2. Marian Jabłoński - zastępca przewodniczącego
 3. Małgorzata Kaptur - sekretarz
 4. Łukasz Kasprowicz 
 5. Jacek Szeszuła
 6. Piotr Wilanowski 

III. "Praworządna Gmina" - według informacji z dnia 4 czerwca 2013 r.: po wykluczeniu z dniem 3 czerwca 2013 r. radnej Aleksandry Miedziarek-Rogal, klub przestał funkcjonować.

IV. "Klub Niezrzeszonych Radnych Mosiny" (skład osobowy według informacji z dnia 19 grudnia 2012 r. i pisma z 30 grudnia 2013 r.):

 1. Waldemar Wiązek - przewodniczący
 2. Jerzy Falbierski
 3. Aleksandra Miedziarek-Rogal
 4. Krzysztof Siestrzencewicz

Zgodnie z powyższymi informacjami, radnymi niezrzeszonymi w żadnym z klubów radnych Rady Miejskiej w Mosinie, są: radna Małgorzata Twardowska i radny Tomasz Żak.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (09/06/2014 16:25:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (26/08/2011 12:34:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (09/06/2014 16:25:18)
W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2006-2010 funkcjonują 4 kluby radnych:
 
I. Koalicji Samorządowej (skład osobowy według informacji z dnia 24 września 2008 r.):
 1. Jan Marciniak - przewodniczący
 2. Danuta Białas
 3. Marian Jabłoński
 4. Stanisław Mikołajczak
 5. Paweł Przybył
 6. Jacek Szeszuła
 7. Waldemar Wiązek
 8. Tomasz Żak

II. "Nowoczesna Rzeczpospolita Mosińska" (skład osobowy według informacji z dnia 8 lutego 2007 r.):

 1. Maria Krause - przewodnicząca
 2. Barbara Czaińska
 3. Antoni Karliński
 4. Wiesława Mania 
 5. Ryszard Rybicki
 6. Krystyna Szczygieł-Nowak 
 7. Waldemar Waligórski

III. "Praworządna Gmina" (skład osobowy według informacji z dnia 5 grudnia 2006 r.):

 1. Marek Klemens - przewodniczący
 2. Małgorzata Twardowska

IV. "Niezależni" (skład osobowy według informacji z dnia 28 grudnia 2006 r.):

 1. Marian Kunaj - przewodniczący
 2. Leszek Dymalski

Zgodnie z powyższymi informacjami radnymi niezrzeszonymi w żadnym z klubów radnych Rady Miejskiej w Mosinie, pozostają radni: Jerzy Falbierski i Kordian Kleiber.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (05/01/2007 11:14:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/01/2009 12:47:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (12/01/2009 12:46:33)

W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2002-2006 funkcjonują cztery kluby radnych:

1. "Koalicja Samorządowa Gminy Mosina"

 • Stanisław Barć
 • Danuta Białas
 • Barbara Czaińska
 • Halina Labrzycka-Jankiewicz
 • Przemysław Pniewski
 • Krzysztof Rembowski
 • Ryszard Rybicki
 • Marian Sobecki
 • Tomasz Żak

2. "Porozumienie Samorządowe Rzeczpospolita Mosińska Naszym Dobrem"

 • Jacek Bąkowski
 • Leszek Dymalski
 • Jerzy Falbierski
 • Maria Krause
 • Jacek Rogalka

3. "SLD-UP-SD"

 • Dorota Domagała
 • Antoni Karliński
 • Krystyna Sakwa-Jakubowska

4. "Praworządna Gmina"

 • Marek Klemens
 • Zygmunt Niemczewski
 • Małgorzata Twardowska

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/06/2003 17:57:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (08/01/2007 15:16:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (05/01/2007 11:15:15)