logo
logo bip
Komisje Rady
W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2018-2023 funkcjonuje 5 komisji stałych:

1. Komisja Budżetu i Finansów:

a. skład osobowy:

1)   Arkadiusz Cebulski
2)   Ewelina Dudek - zastępca przewodniczącej
3)   Elżbieta Jarecka
4)   Małgorzata Kaptur
5)   Michał Kleiber
6)   Wiesława Mania - przewodnicząca
7)   Jan Marciniak
8)   Dominik Michalak
9)   Adam Monikowski
10)   Andrzej Raźny   
11)   Ryszard Rybicki 
12)   Jolanta Szymczak  
13)   Czesław Tomczak 
14)   Waldemar Wiązek 

b. plan pracy:

     - 2019

c. sprawozdania roczne:

d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

data posiedzenia
 wniosek/wnioski
odpowiedzi            
 10 grudnia 2018 r.
 wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf,
udzielona odpowiedź.pdf
 18 lutego 2019 r.
 wniosek.pdf  
 25 marca 2019 r.
 wniosek.pdf udzielona odpowiedź.pdf
 13 maja 2019 r.
 wniosek.pdf  
 27 maja 2019 r.
 wniosek.pdf  
 11 czerwca 2019 r.
 wniosek.pdf  
 24 czerwca 2019 r.
 wniosek.pdf  udzielona odpowiedź.pdf


2. Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji:

        a. skład osobowy:  

1)   Elżbieta Jarecka

2)   Małgorzata Kaptur

3)   Michał Kleiber

4)   Roman Kolankiewicz - przewodniczący

5)   Marcin Ługawiak

6)   Wiesława Mania

7)   Dominik Michalak

8)   Maciej Patela - zastępca przewodniczącego

9)   Jolanta Szymczak      

           b. plan pracy:

               - 2019

        c . sprawozdania roczne:

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:        

data posiedzenia
wniosek/wnioski
odpowiedzi            
5 grudnia 2018 r.
wnioski.pdf udzielona odpowiedź.pdf
16 stycznia 2019 r.
wnioski.pdf
udzielona odpowiedź.pdf
 20 marca 2019 r.
wnioski.pdf
udzielona odpowiedź.pdf
 27 marca 2019 r.
wniosek.pdf
udzielona odpowiedź.pdf
 22 maja 2019 r.
wnioski.pdf
udzielona odpowiedź.pdf

3. Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa:

a. skład osobowy:

1)   Arkadiusz Cebulski

2)   Ewelina Dudek

3)   Agnieszka Gorzyńska

4)   Zbigniew Grygier

5)   Łukasz Kasprowicz

6)   Michał Kleiber - zastępca przewodniczącego

7)   Roman Kolankiewicz

8)   Marcin Ługawiak

9)   Jan Marciniak 

10)   Adam Monikowski

11)   Maciej Patela

12)   Andrzej Raźny 

13)   Ryszard Rybicki  

14)   Jolanta Szymczak

15)   Czesław Tomczak 

16)   Waldemar Waligórski 

17)   Waldemar Wiązek - przewodniczący  

            b. plan pracy:

               - 2019

            c . sprawozdania roczne:  

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

data posiedzenia
 wniosek/wnioski
odpowiedzi            
 11 grudnia 2018 r.
wniosek.pdf udzielona odpowiedź.pdf
 15 stycznia 2019 r.
wniosek.pdf  
 dot. posiedzenia z 12 lutego 2019 r.
wniosek.pdf
udzielona odpowiedź.pdf
link do dokumentów przetargowych
 12 lutego 2019 r.
wniosek(1).pdf
 
wniosek(2).pdf
udzielona  odpowiedź(1).pdf
udzielona odpowiedź(2).pdf
 18 lutego 2019 r.
wniosek.pdf  
 19 marca 2019 r.
wniosek.pdf
udzielona odpowiedź.pdf
 26 marca 2019 r.
wnioski.pdf
udzielona odpowiedź.pdf
 21 maja 2019 r.
wnioski.pdf  

4. Komisja Rewizyjna:

        a. skład osobowy:

1)    Zbigniew Grygier - zastępca przewodniczącego

2)    Marcin Ługawiak

3)    Jan Marciniak

4)    Andrzej Raźny - przewodniczący

5)    Ryszard Rybicki   

6)    Czesław Tomczak

7)    Waldemar Waligórski

           b. plan pracy:

               - 2019

        c. sprawozdania roczne:

          d. wnioski komisji przekazane do realizacji:   

 

5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

        a. skład osobowy:

1)      Arkadiusz Cebulski

2)      Agnieszka Gorzyńska - zastępca przewodniczącego

3)      Elżbieta Jarecka

4)      Łukasz Kasprowicz - przewodniczący

5)      Waldemar Wiązek

        b. sprawozdania roczne:

          c. wnioski komisji przekazane do realizacji:   

data posiedzenia
 wniosek/wnioski
odpowiedzi            
11 stycznia 2019 r.
 wniosek.pdf  

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kujawska (24/10/2018 13:25:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Sokołowski (23/11/2018 09:52:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anita Ćwiklińska (31/07/2019 08:22:43)
W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2014-2018 funkcjonuje 8 komisji stałych:

skład osobowy wszystkich komisji

1. Komisja Budżetu i Finansów:

a. skład osobowy

b. plan pracy:

     - 2015

    - 2016

    - 2017

    - 2018

c. sprawozdania roczne:

    - 2015

    - 2016

    - 2017

d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

posiedzenie 9/15 z 27.04.2015
udzielona odpowiedź
posiedzenie 11/15 z 25.05.2015  
posiedzenie 25/16 z 22.02.2016  
posiedzenie 28/16 z 9.05.2016  
posiedzenie 29/16 z 23.05.2016  
posiedzenie 30/16 z 27.06.2016
 
posiedzenie 35/16 z 9.11.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie 37/16 z 5.12.2016  
posiedzenie 45/17 z 27.03.2017  
posiedzenie 46/17 z 24.04.2017
 
posiedzenie 48/17 z 29.05.2017
 
posiedzenie 50/17 z 26.06.2017  
posiedzenie 57/17 z 7.12.2017
udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie 58/17 z 11.12.2017  
posiedzenie 58/17 z 11.12.2017
udzielona odpowiedź
posiedzenie 60/18 z 22.01.2018
 
posiedzenie 61/18 z 26.02.2018
 
posiedzenie 65/18 z 10.04.2018  
posiedzenie 67/18 z 10.05.2018 udzielona odpowiedź
posiedzenie 69/18 z 25.06.2018 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie 71/18 z 15.10.2018
 

2. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

        a. skład osobowy         

           b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

        c . sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016

            - 2017

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:        

posiedzenie  nr 2/15 z 8.01.2015  
 
posiedzenie nr 4/15 z 9.02.2015 udzielona odpowiedź 
posiedzenie nr 5/15 z 19.02.2015
udzielona odpowiedź   
posiedzenie nr 8/15 z 23.04.2015 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 9/15 z 21.05.2015  
posiedzenie nr 10/15 z 12.06.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 12/15 z 20.08.2015
udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 13/15 z 17.09.2015
 
posiedzenie nr 15/15 z 9.10.2015
udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 19/15 z 19.11.2015
udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 22/15 z 10.12.2015 (zdjęcia)
udzielone odpowiedzi, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 24/16 z 26.01.2016
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 25/16 z 18.02.2016
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 26/16 z 17.03.2016 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 28/16 z 21.04.2016
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 31/16 z 15.06.2016
udzielone odpowiedzi
posiedzenie z 27.06.2016  
posiedzenie nr 33/16 z 11.08.2016 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 34/16 z 25.08.2016
udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 35/16 z 22.09.2016
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 36/16 z 11.10.2016
 
posiedzenie nr 39/16 z 24.11.2016
 
posiedzenie nr 42/17 z 19.01.2017 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 43/17 z 23.02.2017
udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 44/17 z 23.03.2017
udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 45/17 z 24.03.2017
 
posiedzenie nr 46/17 z 20.04.2017
udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 47/17 z 17.05.2017
udzielone odpowiedzi  
posiedzenie nr 49/17 z 22.06.2017
 
posiedzenie z 28.06.2017
udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 50/17 z 20.07.2017 udzielone odpowiedzi
uzupełnienie wniosku z posiedzenia nr 50/17 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 51/17 z 21.09.2017
udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 52/17 z 19.10.2017
udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 55/18 z 18.01.2018
udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 56/18 z 22.02.2018
prośba o doprecyzowanie wniosku, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 59/18 z 19.04.2018
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 60/18 z 24.05.2018
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 61/18 z 11.06.2018 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 63/18 z 19.09.2018 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 64/18 z 11.10.2018 + wniosek do Aquanet
 udzielona odpowiedź
           

3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

a. skład osobowy

            b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

            c . sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016
         
            - 2017

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

posiedzenie nr 2/15 z 7.01.2015
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 4/15 z 16.02.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 5/15 z 16.03.2015
 
posiedzenie nr 6/15 z 20.04.2015
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 7/15 z 4.05.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 8/15 z 15.06.2015
udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 15/15 z 30.11.2015
 
posiedzenie nr 18/16 z 15.02.2016
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 19/16 z 21.03.2016
udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 20/16 z 18.04.2016
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 21/16 z 5.05.2016
 
posiedzenie nr 22/16 z 20.06.2016
 
posiedzenie nr 24/16 z 19.09.2016
 
posiedzenie nr 26/16 z 21.11.2016
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 28/17 z 16.01.2017
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 30/17 z 20.02.2017
udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź 
posiedzenie nr 31/17 z 20.03.2017
 
posiedzenie nr 32/17 z 25.04.2017 udzielona odpowiedź  
posiedzenie nr 33/17 z 8.05.2017
udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 37/17 z 18.09.2017
 
posiedzenie nr 38/17 z 16.10.2017
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 39/17 z 23.10.2017
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 40/17 z 20.11.2017
udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź 
posiedzenie nr 41/17 z 18.12.2017
 
posiedzenie nr 43/18 z 19.02.2018 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 44/18 z 19.03.2018 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 46/18 z 7.05.2018 udzielona odpowiedź
              

4. Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego:

        a. skład osobowy

           b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

           c . sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016

            - 2017

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

posiedzenie nr 2/15 z 9.01.2015
 
posiedzenie nr 3/15 z 21.01.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 9/15 z 16.09.2015
 
posiedzenie nr 11/15 z 21.10.2015 udzielona odpowiedź    
posiedzenie nr 15/16 z 20.01.2016
 
posiedzenie nr 17/16 z 17.02.2016
 
posiedzenie nr 19/16 z 20.04.2016
 
posiedzenie nr 26/16 z 22.09.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 27/16 z 29.09.2016
 
posiedzenie nr 28/16 z 19.10.2016 udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 29/16 z 27.10.2016 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 35/17 z 21.02.2017
 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 37/17 z 22.03.2017 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 38/17 z 24.03.2017
 
posiedzenie nr 42/17 z 10.05.2017
udzielona odpowiedź 
posiedzenie nr 43/17 z 27.06.2017 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 44/17 z 20.09.2017
 
posiedzenie nr 47/17 z 18.10.2017
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 48/17 z 19.10.2017
 
posiedzenie nr 52/18 z 26.02.2018
 
posiedzenie nr 53/18 z 21.03.2018
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 54/18 z 22.03.2018 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 56/18 z 18.04.2018
udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 57/18 z 16.05.2018 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź 
posiedzenie nr 61/18 z 10.10.2018
udzielona odpowiedź

5. Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa:

        a. skład osobowy

           b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

           c . sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016

            - 2017

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

posiedzenie nr 1/14 z 18.12.2014
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 4/15 z 10.02.2015
udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 5/15 z 10.03.2015
udzielone odpowiedzi 
posiedzenie nr 6/15 z 14.04.2015
 
posiedzenie nr 7/15 z 12.05.2015
udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 8/15 z 9.06.2015
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 10/15 z 8.09.2015
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 11/15 z 13.10.2015
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 12/15 z 17.11.2015
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 13/15 z 8.12.2015 + zdjęcia.zip
udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 16/16 z 9.02.2016  
posiedzenie nr 18/16 z 12.04.2016
udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 19/16 z 10.05.2016
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 20/16 z 14.06.2016 udzielona odpowiedź 
posiedzenie nr 22/16 z 13.09.2016
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 23/16 z 11.10.2016
udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 24/16 z 25.10.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 25/16 z 22.11.2016
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 25/16 z 22.11.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 26/16 z 6.12.2016
udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 28/17 z 10.01.2017
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 30/17 z 14.02.2017 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 31/17 z 16.03.2017 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 33/17 z 9.05.2017 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 34/17 z 13.06.2017
udzielona odpowiedź, udzielone odpowiedzi, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 36/17 z 12.09.2017
udzielona odpowiedź, udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 37/17 z 10.10.2017
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 39/17 z 27.11.2017  
posiedzenie nr 41/18 z 9.01.2018
udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 42/18 z 13.02.2018
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 43/18 z 13.03.2018
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 46/18 z 8.05.2018
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 47/18 z 18.06.2018
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 48/18 z 26.06.2018  
posiedzenie nr 50/18 z 11.09.2018 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 51/18 z 9.10.2018
udzielona odpowiedź
                         

6. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej:

        a. skład osobowy

           b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

        c . sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016

            - 2017

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

posiedzenie nr 4/15 z 12.02.2015 udzielona odpowiedź   
posiedzenie nr 8/15 z 16.04.2015  
posiedzenie nr 10/15 z 11.06.2015
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 11/15 z 10.09.2015
udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 21/16 z 19.05.2016 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 23/16 z 23.06.2016
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 25/16 z 13.10.2016
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 32/17 z 10.04.2017
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 33/17 z 18.05.2017 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 35/17 z 14.09.2017
udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 36/17 z 12.10.2017
 
posiedzenie nr 37/17 z 28.11.2017
udzielona odpowiedź, udzielone odpowiedzi 
posiedzenie nr 38/17 z 5.12.2017
 
posiedzenie nr 41/18 z 15.02.2018
udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 42/18 z 15.03.2018
udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź 
posiedzenie nr 43/18 z 12.04.2018 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 44/18 z 17.05.2018
udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 45/18 z 18.06.2018
udzielona odpowiedź

 

                                

7. Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:

        a. skład osobowy

           b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

        c . sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016

            - 2017

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

posiedzenie nr 5/15 z 17.03.2015
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 6/15 z 21.04.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 7/15 z 19.05.2015
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 10/15 z 15.09.2015
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 11/15 z 27.10.2015
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 13/15 z 15.12.2015
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 14/16 z 19.01.2016
udzielona odpowiedź 
posiedzenie nr 15/16 z 16.02.2016
 
posiedzenie nr 19/16 z 21.06.2016
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 20/16 z 20.09.2016
udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 22/16 z 18.10.2016
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 23/16 z 25.11.2016
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 24/16 z 13.12.2016
udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 25/17 z 17.01.2017  
posiedzenie nr 29/17 z 23.05.2017  
posiedzenie nr 33/17 z 28.11.2017
udzielone odpowiedzi
posiedzenie nr 38/18 z 17.04.2018  
posiedzenie nr 39/18 z 22.05.2018
 
posiedzenie nr 42/18 z 18.09.2018 udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 43/18 z 4.10.2018
 

8. Komisja Rewizyjna:

        a. skład osobowy

           b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

        c. sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016

            - 2017

          d. wnioski komisji przekazane do realizacji:   

posiedzenie nr 17/15 z 14.10.2015 udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 33/17 z 15.02.2017  
posiedzenie nr 34/17 z 15.03.2017
udzielona odpowiedź
posiedzenie nr 38/17 z 14.06.2017
 
posiedzenie nr 39/17 z 11.07.2017  
posiedzenie nr 44/18 z 10.01.2018
udzielona odpowiedź , załącznik
posiedzenie nr 45/18 z 14.02.2018
 

Komisja Statutowa - komisja doraźna

skład komisji:

1) Marian Jabłoński - Przewodniczący

2) Maria Witkowska

3) Andrzej Raźny

4) Łukasz Kasprowicz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (05/01/2015 12:36:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/01/2015 08:32:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (03/01/2019 10:02:52)
W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2010-2014 funkcjonuje 8 komisji stałych oraz 2 komisje doraźne w następujących składach osobowych:

1. Komisja Budżetu i Finansów:

1) Wiesława Mania - przewodnicząca

2) Jerzy Falbierski

3) Marian Jabłoński

4) Łukasz Kasprowicz

5) Maria Krause

6) Jan Marciniak

7) Ryszard Rybicki

8) Małgorzata Twardowska

9) Waldemar Waligórski

2. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

1) Waldemar Wiązek - przewodniczący

2) Marian Osuch - zastępca przewodniczącego

3) Jerzy Falbierski

4) Łukasz Kasprowicz

5) Aleksandra Miedziarek-Rogal

6) Krzysztof Siestrzencewicz

7) Piotr Wilanowski

3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

1) Małgorzata Kaptur - przewodnicząca

2) Barbara Czaińska - zastępca przewodniczącej

3) Marian Jabłoński

4) Wiesława Mania

5) Jacek Rogalka

6) Jacek Szeszuła

7) Piotr Wilanowski

8) Tomasz Żak

4. Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego:

1) Maria Krause - przewodnicząca

2) Krzysztof Siestrzencewicz - zastępca przewodniczącej

3) Antoni Karliński (zmarł 8.06.2014 r.) Małgorzata Kaptur

4) Kordian Kleiber

5) Jan Marciniak

6) Waldemar Waligórski

7) Waldemar Wiązek

8) Piotr Wilanowski

9) Tomasz Żak

5. Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa:

1) Ryszard Rybicki - przewodniczący

2) Kordian Kleiber - zastępca przewodniczącego

3) Antoni Karliński (zmarł 8.06.2014 r.)

4) Jacek Rogalka

5) Waldemar Waligórski

6. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej:

1) Jacek Rogalka - przewodniczący

2) Marian Osuch

3) Ryszard Rybicki

4) Krzysztof Siestrzencewicz

5) Jacek Szeszuła

7. Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:

1) Antoni Karliński - przewodniczący (zmarł 8.06.2014 r.)

2) Aleksandra Miedziarek-Rogal - zastępca przewodniczącego

3) Barbara Czaińska

4) Kordian Kleiber

5) Wiesława Mania

6) Marian Osuch

7) Waldemar Wiązek

8. Komisja Rewizyjna:

1) Jerzy Falbierski - przewodniczący

2) Barbara Czaińska

3) Małgorzata Kaptur

4) Maria Krause

5) Małgorzata Twardowska

9. Komisja Inwentaryzacyjna (komisja doraźna):

1) Kordian Kleiber - przewodniczący

2) Krzysztof Siestrzencewicz - zastępca przewodniczącego

3) Jacek Szeszuła - sekretarz

10. Komisja Statutowa (komisja doraźna):

1) Wiesława Mania - przewodnicząca

2) Jerzy Falbierski

3) Maria Krause

4) Małgorzata Twardowska

5) Waldemar Waligórski

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (09/06/2014 16:24:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (02/07/2012 16:44:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (14/08/2014 11:00:45)
W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2006-2010 funkcjonuje 8 komisji stałych oraz 2 komisje doraźne w następujących składach osobowych:
 
    I.    Komisja Budżetu i Finansów:
1.      Marciniak Jan - przewodniczący
2.      Krause Maria - zastępca przewodniczącego
3.      Dymalski Leszek
4.      Falbierski Jerzy 
5.      Jabłoński Marian
6.      Klemens Marek
7.      Kunaj Marian
8.      Mania Wiesława
9.      Mikołajczak Stanisław
10.    Przybył Paweł
11.    Rybicki Ryszard 
12.    Szczygieł-Nowak Krystyna
13.    Twardowska Małgorzata
14.    Waligórski Waldemar
15.    Wiązek Waldemar
16.    Żak Tomasz
 
    II.  Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
1.     Wiązek Waldemar - przewodniczący
2.     Mikołajczak Stanisław - zastępca przewodniczącego
3.     Falbierski Jerzy
4.     Kleiber Kordian
5.     Kunaj Marian
6.     Szeszuła Jacek
7.     Waligórski Waldemar
 
    III. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:
1.     Białas Danuta - przewodnicząca
2.     Żak Tomasz - zastępca przewodniczącej
3.     Czaińska Barbara
4.     Mania Wiesława
5.     Marciniak Jan
6.     Przybył Paweł
7.     Szeszuła Jacek
 
    IV.  Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:
1.     Karliński Antoni - przewodniczący
2.     Mania Wiesława - zastępca przewodniczącego
3.     Czaińska Barbara
4.     Szczygieł-Nowak Krystyna
 
    V.   Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu 
           Przestrzennego:
1.     Klemens Marek - przewodniczący
2.     Kleiber Kordian - zastępca przewodniczącego
3.     Dymalski Leszek
4.     Jabłoński Marian
5.     Karliński Antoni
6.     Krause Maria
7.     Kunaj Marian
8.     Marciniak Jan
9.     Mikołajczak Stanisław
10.   Rybicki Ryszard
11.   Waligórski Waldemar
12.   Wiązek Waldemar
13.   Żak Tomasz
 
    VI.  Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa:
1.     Dymalski Leszek - przewodniczący
2.     Rybicki Ryszard - zastępca przewodniczącego
3.     Falbierski Jerzy
4.     Karliński Antoni
5.     Kleiber Kordian
 
    VII. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej:
1.     Przybył Paweł - przewodniczący
2.     Twardowska Małgorzata - zastępca przewodniczącego
3.     Białas Danuta
4.     Czaińska Barbara
5.     Szeszuła Jacek
 
    VIII. Komisja Rewizyjna:
1.     Jabłoński Marian - przewodniczący
2.     Szczygieł-Nowak Krystyna - zastępca przewodniczącego
3.     Białas Danuta
4.     Klemens Marek
5.     Krause Maria  
 
    IX.   Komisja Mieszkaniowa (komisja doraźna)
1.     Karliński Antoni - przewodniczący
2.     Białas Danuta
3.     Dymalski Leszek
4.     Jabłoński Marian
5.     Klemens Marek
6.     Marciniak Jan
7.     Przybył Paweł
8.     Wiązek Waldemar
 
X.     Komisja Inwentaryzacyjna (komisja doraźna)
1.     Mania Wiesława - przewodnicząca
2.     Kunaj Marian - zastępca przewodniczącej
3.     Kleiber Kordian
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (05/01/2007 12:06:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (28/04/2009 14:35:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (17/04/2009 14:06:41)
KOMISJE STAŁE:
 
I. Komisja Budżetu i Finansów
 1. Klemens Marek - Przewodniczący  
 2. Barć Stanisław
 3. Dymalski Leszek 
 4. Falbierski Jerzy 
 5. Krause Maria
 6. Niemczewski Zygmunt
 7. Pniewski Przemysław
 8. Rogalka Jacek
 9. Sakwa-Jakubowska Krystyna
 10. Twardowska Małgorzata
 11. Wojciechowska Magdalena
 12. Żak Tomasz
II. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 1. Twardowska Małgorzata  - Przewodnicząca
 2. Dymalski Leszek
 3. Falbierski Jerzy
 4. Niemczewski Zygmunt
 5. Pniewski Przemysław
 6. Rembowski Krzysztof
 7. Rybicki Ryszard
III. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
 1. Żak Tomasz - Przewodniczący
 2. Sobecki Marian - Zastępca Przewodniczącego
 3. Białas Danuta
 4. Czaińska Barbara
 5. Domagała Dorota
 6. Labrzycka-Jankiewicz Halina
 7. Wojciechowska Magdalena 
IV. Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
 1. Krause Maria - Przewodnicząca
 2. Rembowski Krzysztof - Zastępca Przewodniczącej
 3. Karliński Antoni
 4. Klemens Marek
 5. Niemczewski Zygmunt
 6. Rybicki Ryszard
 7. Sakwa-Jakubowska Krystyna
V. Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
 1. Rybicki Ryszard - Przewodniczący
 2. Dymalski Leszek - Zastępca Przewodniczącego
 3. Bąkowski Jacek
 4. Karliński Antoni  
 5. Pniewski Przemysław
 6. Sobecki Marian
VI. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej
 1. Rogalka Jacek - Przewodniczący
 2. Białas Danuta - Zastępca Przewodniczącego
 3. Bąkowski Jacek
 4. Falbierski Jerzy
 5. Labrzycka-Jankiewicz Halina

VII. Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

 1. Sakwa-Jakubowska Krystyna - Przewodnicząca
 2. Wojciechowska Magdalena - Zastępca Przewodniczącej
 3. Czaińska Barbara
 4. Domagała Dorota
 5. Karliński Antoni
 6. Twardowska Małgorzata

VIII. Komisja Rewizyjna

 1. Barć Stanisław - Przewodniczący
 2. Domagała Dorota - Zastępca Przewodniczącego
 3. Białas Danuta 
 4. Klemens Marek 
 5. Krause Maria
KOMISJE DORAŹNE:
 
I. Komisja Mieszkaniowa
 1. Pniewski Przemysław - Przewodniczący
 2. Barć Stanisław
 3. Falbierski Jerzy
 4. Karliński Antoni
 5. Rogalka Jacek
 6. Rybicki Ryszard
 7. Żak Tomasz
II. Komisja Statutowo-Regulaminowa
 1. Twardowska Małgorzata - Przewodnicząca
 2. Krause Maria - Zastępca Przewodniczącej
 3. Białas Danuta
 4. Domagała Dorota
 5. Dymalski Leszek
 6. Klemens Marek
 7. Sakwa-Jakubowska Krystyna

III. Komisja Inwentaryzacyjna

 1. Barć Stanisław - Przewodniczący 
 2. Domagała Dorota
 3. Krause Maria
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/06/2003 17:44:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 14:37:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (24/10/2018 13:25:46)