logo
logo bip
Komisje Rady
W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2014-2018 funkcjonuje 8 komisji stałych:

skład osobowy wszystkich komisji

1. Komisja Budżetu i Finansów:

a. skład osobowy

b. plan pracy:

     - 2015

    - 2016

    - 2017

    - 2018

c. sprawozdania roczne:

    - 2015

    - 2016

    - 2017

d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

2. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

        a. skład osobowy         

           b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

        c . sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016

            - 2017

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

          - posiedzenie  nr 2/15 z 8.01.2015          
          - posiedzenie nr 4/15 z 9.02.2015 - udzielona odpowiedź
          - posiedzenie nr 5/15 z 19.02.2015 - udzielona odpowiedź     
          - posiedzenie nr 8/15 z 23.04.2015 - udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
          - posiedzenie nr 9/15 z 21.05.2015
          - posiedzenie nr 10/15 z 12.06.2015 - udzielona odpowiedź
          - posiedzenie nr 12/15 z 20.08.2015 - udzielone odpowiedzi
            - posiedzenie nr 13/15 z 17.09.2015
             - posiedzenie nr 15/15 z 9.10.2015 - udzielone odpowiedzi
             - posiedzenie nr 19/15 z 19.11.2015 - udzielone odpowiedzi
             - posiedzenie nr 22/15 z 10.12.2015 (zdjęcia) -
             udzielone odpowiedzi, udzielona odpowiedź
           - posiedzenie nr 24/16 z 26.01.2016 - udzielona odpowiedź
           - posiedzenie nr 25/16 z 18.02.2016 - udzielona odpowiedź
              - posiedzenie nr 26/16 z 17.03.2016 - udzielone odpowiedzi
              - posiedzenie nr 28/16 z 21.04.2016 - udzielona odpowiedź
              - posiedzenie nr 31/16 z 15.06.2016 - udzielone odpowiedzi
           - posiedzenie z 27.06.2016
           - posiedzenie nr 33/16 z 11.08.2016 - udzielone odpowiedzi
              - posiedzenie nr 34/16 z 25.08.2016 - udzielone odpowiedzi
              - posiedzenie nr 35/16 z 22.09.2016 - udzielona odpowiedź
              - posiedzenie nr 36/16 z 11.10.2016
           - posiedzenie nr 39/16 z 24.11.2016
           - posiedzenie nr 42/17 z 19.01.2017 - udzielone odpowiedzi
              - posiedzenie nr 43/17 z 23.02.2017 - udzielone odpowiedzi
              - posiedzenie nr 44/17 z 23.03.2017 - udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
              - posiedzenie nr 45/17 z 24.03.2017
           - posiedzenie nr 46/17 z 20.04.2017 - udzielone odpowiedzi
              - posiedzenie nr 47/17 z 17.05.2017 - udzielone odpowiedzi
      
              - posiedzenie nr 49/17 z 22.06.2017
              - posiedzenie z 28.06.2017 - udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
              - posiedzenie nr 50/17 z 20.07.2017 - udzielone odpowiedzi
                 uzupełnienie wniosku z posiedzenia nr 50/17 - udzielona odpowiedź
              - posiedzenie nr 51/17 z 21.09.2017 - udzielone odpowiedzi
              - posiedzenie nr 52/17 z 19.10.2017 - udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
              - posiedzenie nr 55/18 z 18.01.2018 - udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
              - posiedzenie nr 56/18 z 22.02.2018 - prośba o doprecyzowanie wniosku, udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź

3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

a. skład osobowy

            b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

            c . sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016
         
            - 2017

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

             - posiedzenie nr 15/15 z 30.11.2015
          - posiedzenie nr 18/16 z 15.02.2016 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 19/16 z 21.03.2016 - udzielone odpowiedzi
             - posiedzenie nr 20/16 z 18.04.2016 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 21/16 z 5.05.2016
          - posiedzenie nr 22/16 z 20.06.2016
          - posiedzenie nr 24/16 z 19.09.2016
          - posiedzenie nr 26/16 z 21.11.2016 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 28/17 z 16.01.2017 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 30/17 z 20.02.2017 - udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 31/17 z 20.03.2017
           - posiedzenie nr 32/17 z 25.04.2017 - udzielona odpowiedź           
           - posiedzenie nr 33/17 z 8.05.2017 - udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
              - posiedzenie nr 37/17 z 18.09.2017
              - posiedzenie nr 46/18 z 7.05.2018 - udzielona odpowiedź
            

4. Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego:

        a. skład osobowy

           b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

           c . sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016

            - 2017

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

             - posiedzenie nr 9/15 z 16.09.2015
             - posiedzenie nr 11/15 z 21.10.2015  - udzielona odpowiedź      
             - posiedzenie nr 15/16 z 20.01.2016
          - posiedzenie nr 17/16 z 17.02.2016
          - posiedzenie nr 19/16 z 20.04.2016
          - posiedzenie nr 26/16 z 22.09.2016 - udzielona odpowiedź

             - posiedzenie nr 27/16 z 29.09.2016
             - posiedzenie nr 28/16 z 19.10.2016 - udzielone odpowiedzi
             - posiedzenie nr 29/16 z 27.10.2016 - udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 35/17 z 21.02.2017 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 37/17 z 22.03.2017 - udzielona odpowiedź
          - posiedzenie nr 38/17 z 24.03.2017
          - posiedzenie nr 42/17 z 10.05.2017 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 43/17 z 27.06.2017 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 44/17 z 20.09.2017

5. Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa:

        a. skład osobowy

           b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

           c . sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016

            - 2017

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

          - posiedzenie nr 8/15 z 9.06.2015 - udzielona odpowiedź
          - posiedzenie nr 10/15 z 8.09.2015 - udzielona odpowiedź
          - posiedzenie nr 11/15 z 13.10.2015 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 12/15 z 17.11.2015 - udzielona odpowiedż
             - posiedzenie nr 13/15 z 8.12.2015 + zdjęcia.zip - udzielone odpowiedzi
             - posiedzenie nr 16/16 z 9.02.2016
          - posiedzenie nr 18/16 z 12.04.2016 - udzielone odpowiedzi
          - posiedzenie nr 19/16 z 10.05.2016 - udzielona odpowiedź
          - posiedzenie nr 20/16 z 14.06.2016 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 22/16 z 13.09.2016 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 23/16 z 11.10.2016 - udzielone odpowiedzi
             - posiedzenie nr 24/16 z 25.10.2016 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 25/16 z 22.11.2016 - udzielona odpowiedź
          - posiedzenie nr 25/16 z 22.11.2016 - udzielona odpowiedź
              - posiedzenie nr 26/16 z 6.12.2016 - udzielone odpowiedzi
              - posiedzenie nr 28/17 z 10.01.2017 - udzielona odpowiedź
           - posiedzenie nr 30/17 z 14.02.2017 - udzielona odpowiedź, udzielona odpowiedź
           - posiedzenie nr 31/17 z 16.03.2017 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 33/17 z 9.05.2017 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 34/17 z 13.06.2017 - udzielona odpowiedź, udzielone odpowiedzi, udzielona odpowiedź

6. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej:

        a. skład osobowy

           b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

        c . sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016

            - 2017

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

             - posiedzenie nr 36/17 z 12.10.2017
             - posiedzenie nr 45/18 z 18.06.2018

7. Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:

        a. skład osobowy

           b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

        c . sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016

            - 2017

           d. wnioski komisji przekazane do realizacji:

             - posiedzenie nr 10/15 z 15.09.2015 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 11/15 z 27.10.2015 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 13/15 z 15.12.2015 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 14/16 z 19.01.2016 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 15/16 z 16.02.2016
          - posiedzenie nr 19/16 z 21.06.2016 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 20/16 z 20.09.2016 - udzielone odpowiedzi
             - posiedzenie nr 22/16 z 18.10.2016 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 23/16 z 25.11.2016 - udzielona odpowiedź
             - posiedzenie nr 24/16 z 13.12.2016 - udzielone odpowiedzi
             - posiedzenie nr 25/17 z 17.01.2017
          - posiedzenie nr 29/17 z 23.05.2017

8. Komisja Rewizyjna:

        a. skład osobowy

           b. plan pracy:

               - 2015

            - 2016

            - 2017

            - 2018

        c. sprawozdania roczne:

            - 2015

            - 2016

            - 2017

          d. wnioski komisji przekazane do realizacji:          

            - posiedzenie nr 17/15 z 14.10.2015 - udzielona odpowiedź

               - posiedzenie nr 33/17 z 15.02.2017

               - posiedzenie nr 34/17 z 15.03.2017 - udzielona odpowiedź

               - posiedzenie nr 38/17 z 14.06.2017

            - posiedzenie nr 39/17 z 11.07.2017

            - posiedzenie nr 44/18 z 10.01.2018 - udzielona odpowiedź , załącznik

               - posiedzenie nr 45/18 z 14.02.2018


Komisja Statutowa - komisja doraźna

skład komisji:

1) Marian Jabłoński - Przewodniczący

2) Maria Witkowska

3) Andrzej Raźny

4) Łukasz Kasprowicz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (05/01/2015 12:36:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (21/01/2015 08:32:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (04/09/2018 13:31:58)
W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2010-2014 funkcjonuje 8 komisji stałych oraz 2 komisje doraźne w następujących składach osobowych:

1. Komisja Budżetu i Finansów:

1) Wiesława Mania - przewodnicząca

2) Jerzy Falbierski

3) Marian Jabłoński

4) Łukasz Kasprowicz

5) Maria Krause

6) Jan Marciniak

7) Ryszard Rybicki

8) Małgorzata Twardowska

9) Waldemar Waligórski

2. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

1) Waldemar Wiązek - przewodniczący

2) Marian Osuch - zastępca przewodniczącego

3) Jerzy Falbierski

4) Łukasz Kasprowicz

5) Aleksandra Miedziarek-Rogal

6) Krzysztof Siestrzencewicz

7) Piotr Wilanowski

3. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:

1) Małgorzata Kaptur - przewodnicząca

2) Barbara Czaińska - zastępca przewodniczącej

3) Marian Jabłoński

4) Wiesława Mania

5) Jacek Rogalka

6) Jacek Szeszuła

7) Piotr Wilanowski

8) Tomasz Żak

4. Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego:

1) Maria Krause - przewodnicząca

2) Krzysztof Siestrzencewicz - zastępca przewodniczącej

3) Antoni Karliński (zmarł 8.06.2014 r.) Małgorzata Kaptur

4) Kordian Kleiber

5) Jan Marciniak

6) Waldemar Waligórski

7) Waldemar Wiązek

8) Piotr Wilanowski

9) Tomasz Żak

5. Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa:

1) Ryszard Rybicki - przewodniczący

2) Kordian Kleiber - zastępca przewodniczącego

3) Antoni Karliński (zmarł 8.06.2014 r.)

4) Jacek Rogalka

5) Waldemar Waligórski

6. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej:

1) Jacek Rogalka - przewodniczący

2) Marian Osuch

3) Ryszard Rybicki

4) Krzysztof Siestrzencewicz

5) Jacek Szeszuła

7. Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:

1) Antoni Karliński - przewodniczący (zmarł 8.06.2014 r.)

2) Aleksandra Miedziarek-Rogal - zastępca przewodniczącego

3) Barbara Czaińska

4) Kordian Kleiber

5) Wiesława Mania

6) Marian Osuch

7) Waldemar Wiązek

8. Komisja Rewizyjna:

1) Jerzy Falbierski - przewodniczący

2) Barbara Czaińska

3) Małgorzata Kaptur

4) Maria Krause

5) Małgorzata Twardowska

9. Komisja Inwentaryzacyjna (komisja doraźna):

1) Kordian Kleiber - przewodniczący

2) Krzysztof Siestrzencewicz - zastępca przewodniczącego

3) Jacek Szeszuła - sekretarz

10. Komisja Statutowa (komisja doraźna):

1) Wiesława Mania - przewodnicząca

2) Jerzy Falbierski

3) Maria Krause

4) Małgorzata Twardowska

5) Waldemar Waligórski

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (09/06/2014 16:24:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (02/07/2012 16:44:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (14/08/2014 11:00:45)
W Radzie Miejskiej w Mosinie kadencji 2006-2010 funkcjonuje 8 komisji stałych oraz 2 komisje doraźne w następujących składach osobowych:
 
    I.    Komisja Budżetu i Finansów:
1.      Marciniak Jan - przewodniczący
2.      Krause Maria - zastępca przewodniczącego
3.      Dymalski Leszek
4.      Falbierski Jerzy 
5.      Jabłoński Marian
6.      Klemens Marek
7.      Kunaj Marian
8.      Mania Wiesława
9.      Mikołajczak Stanisław
10.    Przybył Paweł
11.    Rybicki Ryszard 
12.    Szczygieł-Nowak Krystyna
13.    Twardowska Małgorzata
14.    Waligórski Waldemar
15.    Wiązek Waldemar
16.    Żak Tomasz
 
    II.  Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
1.     Wiązek Waldemar - przewodniczący
2.     Mikołajczak Stanisław - zastępca przewodniczącego
3.     Falbierski Jerzy
4.     Kleiber Kordian
5.     Kunaj Marian
6.     Szeszuła Jacek
7.     Waligórski Waldemar
 
    III. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu:
1.     Białas Danuta - przewodnicząca
2.     Żak Tomasz - zastępca przewodniczącej
3.     Czaińska Barbara
4.     Mania Wiesława
5.     Marciniak Jan
6.     Przybył Paweł
7.     Szeszuła Jacek
 
    IV.  Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej:
1.     Karliński Antoni - przewodniczący
2.     Mania Wiesława - zastępca przewodniczącego
3.     Czaińska Barbara
4.     Szczygieł-Nowak Krystyna
 
    V.   Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu 
           Przestrzennego:
1.     Klemens Marek - przewodniczący
2.     Kleiber Kordian - zastępca przewodniczącego
3.     Dymalski Leszek
4.     Jabłoński Marian
5.     Karliński Antoni
6.     Krause Maria
7.     Kunaj Marian
8.     Marciniak Jan
9.     Mikołajczak Stanisław
10.   Rybicki Ryszard
11.   Waligórski Waldemar
12.   Wiązek Waldemar
13.   Żak Tomasz
 
    VI.  Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa:
1.     Dymalski Leszek - przewodniczący
2.     Rybicki Ryszard - zastępca przewodniczącego
3.     Falbierski Jerzy
4.     Karliński Antoni
5.     Kleiber Kordian
 
    VII. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej:
1.     Przybył Paweł - przewodniczący
2.     Twardowska Małgorzata - zastępca przewodniczącego
3.     Białas Danuta
4.     Czaińska Barbara
5.     Szeszuła Jacek
 
    VIII. Komisja Rewizyjna:
1.     Jabłoński Marian - przewodniczący
2.     Szczygieł-Nowak Krystyna - zastępca przewodniczącego
3.     Białas Danuta
4.     Klemens Marek
5.     Krause Maria  
 
    IX.   Komisja Mieszkaniowa (komisja doraźna)
1.     Karliński Antoni - przewodniczący
2.     Białas Danuta
3.     Dymalski Leszek
4.     Jabłoński Marian
5.     Klemens Marek
6.     Marciniak Jan
7.     Przybył Paweł
8.     Wiązek Waldemar
 
X.     Komisja Inwentaryzacyjna (komisja doraźna)
1.     Mania Wiesława - przewodnicząca
2.     Kunaj Marian - zastępca przewodniczącej
3.     Kleiber Kordian
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (05/01/2007 12:06:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (28/04/2009 14:35:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (17/04/2009 14:06:41)
KOMISJE STAŁE:
 
I. Komisja Budżetu i Finansów
 1. Klemens Marek - Przewodniczący  
 2. Barć Stanisław
 3. Dymalski Leszek 
 4. Falbierski Jerzy 
 5. Krause Maria
 6. Niemczewski Zygmunt
 7. Pniewski Przemysław
 8. Rogalka Jacek
 9. Sakwa-Jakubowska Krystyna
 10. Twardowska Małgorzata
 11. Wojciechowska Magdalena
 12. Żak Tomasz
II. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
 1. Twardowska Małgorzata  - Przewodnicząca
 2. Dymalski Leszek
 3. Falbierski Jerzy
 4. Niemczewski Zygmunt
 5. Pniewski Przemysław
 6. Rembowski Krzysztof
 7. Rybicki Ryszard
III. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
 1. Żak Tomasz - Przewodniczący
 2. Sobecki Marian - Zastępca Przewodniczącego
 3. Białas Danuta
 4. Czaińska Barbara
 5. Domagała Dorota
 6. Labrzycka-Jankiewicz Halina
 7. Wojciechowska Magdalena 
IV. Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
 1. Krause Maria - Przewodnicząca
 2. Rembowski Krzysztof - Zastępca Przewodniczącej
 3. Karliński Antoni
 4. Klemens Marek
 5. Niemczewski Zygmunt
 6. Rybicki Ryszard
 7. Sakwa-Jakubowska Krystyna
V. Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
 1. Rybicki Ryszard - Przewodniczący
 2. Dymalski Leszek - Zastępca Przewodniczącego
 3. Bąkowski Jacek
 4. Karliński Antoni  
 5. Pniewski Przemysław
 6. Sobecki Marian
VI. Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej
 1. Rogalka Jacek - Przewodniczący
 2. Białas Danuta - Zastępca Przewodniczącego
 3. Bąkowski Jacek
 4. Falbierski Jerzy
 5. Labrzycka-Jankiewicz Halina

VII. Komisja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej

 1. Sakwa-Jakubowska Krystyna - Przewodnicząca
 2. Wojciechowska Magdalena - Zastępca Przewodniczącej
 3. Czaińska Barbara
 4. Domagała Dorota
 5. Karliński Antoni
 6. Twardowska Małgorzata

VIII. Komisja Rewizyjna

 1. Barć Stanisław - Przewodniczący
 2. Domagała Dorota - Zastępca Przewodniczącego
 3. Białas Danuta 
 4. Klemens Marek 
 5. Krause Maria
KOMISJE DORAŹNE:
 
I. Komisja Mieszkaniowa
 1. Pniewski Przemysław - Przewodniczący
 2. Barć Stanisław
 3. Falbierski Jerzy
 4. Karliński Antoni
 5. Rogalka Jacek
 6. Rybicki Ryszard
 7. Żak Tomasz
II. Komisja Statutowo-Regulaminowa
 1. Twardowska Małgorzata - Przewodnicząca
 2. Krause Maria - Zastępca Przewodniczącej
 3. Białas Danuta
 4. Domagała Dorota
 5. Dymalski Leszek
 6. Klemens Marek
 7. Sakwa-Jakubowska Krystyna

III. Komisja Inwentaryzacyjna

 1. Barć Stanisław - Przewodniczący 
 2. Domagała Dorota
 3. Krause Maria
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/06/2003 17:44:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 14:37:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Olejniczak (03/11/2008 10:27:34)