logo
logo bip
Czesław Tomczak
Kontakt:
tel. 508 297 435Czesław Tomczak
e-mail:
cz.tomczak21@gmail.com

Członek Komisji:
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Komisja Rewizyjna

Okręg wyborczy nr 13:
Mosina,
ulice: Dworcowa, Farbiarska, Garbarska, Kilińskiego (od ul. Słowackiego do ul. Szosa Poznańska), Kolejowa (od ul. Sowinieckiej do ul. Śremskiej), Kościelna, Kościuszki, Krotowskiego (od ul. Mostowej do pl. 20 Października), Mostowa, Niezłomnych, Nowa, Plac 20 Października, Poznańska, Rzeczna, Słowackiego, Sowiniecka (od ul. Farbiarskiej do torów kolejowych), Spokojna, Szkolna, Śremska (od ul. Wawrzyniaka do torów kolejowych), Tylna, Wawrzyniaka, Wąska

(453) Wniosek w sprawie renowacji barierek na moście przy targowisku.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(454) Wniosek w sprawie systematycznego przycinania drzew i krzewów na rondzie Budzyń.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(455) Wniosek w sprawie naprawy zniszczonych schodów na terenie targowiska.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(456) Wniosek w sprawie systematycznych przeglądów i naprawy uszkodzonych sprzętów siłowni zewnętrznej w Ptasim Parku.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(457) Wniosek w sprawie wycięcia lip znajdujących się na pl. 20 Października oraz zastąpienie ich platanami.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(458) Zapytanie w sprawie funkcjonowania tężni solankowej.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(462) Wniosek w sprawie systematycznego przycinania gałęzi wierzby rosnącej przy przystanku autobusowym przy ul. Dworcowej.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(463) Zapytanie w sprawie wymiany zniszczonego chodnika przy ul. Kolejowej w Mosinie.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(464) Zapytanie w sprawie wymiany zniszczonego chodnika przy ul. Wawrzyniaka w Mosinie.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(465) Zapytanie w sprawie obniżenia krawężnika przy ul. Kołłątaja, przy wyjeździe z ul. Pożegowskiej.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(475) Wniosek w sprawie poprawy widoczności tablicy z nazwą ulicy.pdf
                   -
udzielona odpowiedź.pdf
(476) Zapytanie w sprawie miejsc parkingowych na placu 20 Października w Mosinie.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(477) Wniosek w sprawie poprawy estetyki Kanału Mosińskiego i działań przeciwpowodziowych.pdf
                   -
udzielona odpowiedź.pdf
(478) Wniosek w sprawie dokonania przeglądu tablic z nazwami ulic oraz oznakowania dojazdu do ul. Jarzynowej i ul. J. Malczewskiego.pdf
                   -
udzielona odpowiedź.pdf
                   -
druga udzielona odpowiedź.pdf
(479) Zapytanie w sprawie rewitalizacji Kanału Mosińskiego i zaadaptowania jego nadbrzeża na wielofunkcyjną przestrzeń publiczną.pdf
                   -
udzielona odpowiedź.pdf
                   - druga udzielona odpowiedź.pdf
(498) Wniosek w sprawie wymiany stałych słupków znajdujących się na chodniku przy rondzie "pinezka".pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(551) Wniosek w sprawie zamontowania tzw. słupków uchylnych elastycznych przy rondzie "pinezka".pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
(673) Wniosek w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Słowackiego w Mosinie.pdf
                   - udzielona odpowiedź.pdf
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Monika Kujawska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (02/02/2015 13:58:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/02/2015 17:12:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (02/10/2018 07:33:50)


Oświadczenia majątkowe:
Pierwsze oświadczenie majątkowe.pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2014.pdf
Korekta oświadczenia majątkowego za rok 2014.pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015.pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2016.pdf 
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.pdf