logo
logo bip
Złożone wnioski, interpelacje i zapytania
(5) Wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonania drogi na ul. Leśnej w Krośnie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(24) Wniosek o wystąpienie do Rady Powiatu w Poznaniu w sprawie kontynuacji zadania dotyczącego budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Leszczyńskiej w Mosinie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(53) Wniosek w sprawie uporządkowania zaśmieconego lasku między ul. Wrzosową a ul. Krosińską w Mosinie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(58) Wniosek w sprawie utworzenia lokalu wyborczego dla obwodu/okręgu wyborczego nr 12 w budynku świetlicy wiejskiej w Krośnie, przy ul. Piaskowej.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(106) Wnioski w sprawie naprawy studzienki i chodnika na rogu ul.Leśnej i Głównej w Krośnie oraz chodnika na rogu ul. Tylnej i Piaskowej w Krośnie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(107) Wniosek w sprawie zamontowania tablic ogłoszeniowych na ul. Nadleśnej i Jasnej w Krośnie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(125) Zapytanie w sprawie przeniesienia przystanku autobusowego znajdującego się przy ul. Głównej w Krośnie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(126) Wniosek w sprawie naprawy chodnika na ul. Głównej, przy ul. Leśnej w Krośnie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(127) Wniosek w sprawie dokonania oprysków środkami chwastobójczymi chodników na ul. Piaskowej i Olszynkowej.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(138) Wniosek w sprawie przeniesienia siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 do budynku świetlicy wiejskiej w Krośnie.pdf
(139) Wniosek w sprawie przycięcia krzewów przy ulicy Jarzynowej i Leszczyńskiej w Mosinie.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(165) Zapytanie w sprawie montażu tablic ogłoszeniowych na ulicy Nadleśnej.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(166) Wniosek w sprawie budowy studzienek chłonnych na ulicy Krosińskiej.pdf
     - udzielona odpowiedź.pdf
(167) Wniosek w sprawie naprawy lub budowy nowego rozwiązania skrętu z ulicy Leśnej w ulicę Główną w Krośnie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(211) Wniosek w sprawie oznakowania dojazdu do budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(212) Wniosek w sprawie przestawienia znaku D-15 "przystanek autobusowy" stojącego przy skrzyżowaniu ulicy Leszczyńskiej i Ogrodowej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(221) Wniosek w sprawie uporządkowania cmentarza ewangelickiego w Krośnie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(232) Wniosek w sprawie wykonania projektu budowy ul. Polnej w Krośnie, od ul. Strzeleckiej do ul. Cybisa.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(233) Wniosek w sprawie budowy zjazdu z ul. Krosińskiej w ul. Nadleśną w Krośnie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(238) Wniosek w sprawie wyrównania drogi biegnącej wzdłuż torów od ulicy Leśnej w Krośnie do ulicy Granicznej w Drużynie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(239) Wniosek w sprawie ustawienia znaków zatrzymywania się na ul. Strzeleckiej, na odcinku od ul. Bocznej do ul. Krasickiego.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(243) Wniosek w sprawie ustawienia tymczasowych tablic informujących o dojeździe do USC w Mosinie przy ul. Śremskiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(267) Wniosek w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa na ul. Strzeleckiej, od ul. Mieszka I do ul. Bolesława Krzywoustego.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(367) Wniosek w sprawie poprawy widoczności pojazdów wyjeżdżających z ul. Zielonej w ul. Leśną w Krośnie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(368) Wniosek w sprawie wykonania zjazdu z ul. Leśnej w ul. Zieloną w Krośnie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(369) Wniosek w sprawie wykonania zjazdu z ul. Krosińskiej w ul. Nadleśną w Krośnie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(383) Wniosek w sprawie umieszczenia pod znakami zakazu zatrzymywania się, znajdującymi się na pl. 20 Października, tabliczek dodatkowych: "nie dotyczy za i wyładunku - 10 minut".pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(418) Wniosek w sprawie uporządkowania drogi wytyczonej równolegle do ulicy Obrzańskiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(429) Wniosek w sprawie uzupełnienia tłuczniem zadolenia na ul. Żeromskiego.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(430) Wniosek w sprawie uzupełnienia tłuczniem zadolenia na ul. Piaskowej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(441) Wniosek w sprawie wykoszenia trawy przy ul. Głównej w Krośnie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(442) Wniosek w sprawie naprawy wyrwy w asfalcie w ul. Głównej, przy ul. Piaskowej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(469) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Bolesława Krzywoustego w Mosinie.pdf
      -
udzielona odpowiedź.pdf
(470) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Mieszka I w Mosinie.pdf
      -
udzielona odpowiedź.pdf
(565) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Mieszka I przez firmę wykonującą budowę ul. Polnej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(575) Wniosek w sprawie zamontowania kosza na śmieci przy ul. Głównej w Krośnie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(613) Wniosek w sprawie zamontowania koszy na psie odchody przy łączniku ul. Polnej i ul. Mieszka I.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(635) Wniosek w sprawie naprawy dziury w jezdni ul. Krosińskiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(636) Wniosek w sprawie oczyszczenia studzienki na ul. Nadleśnej w Krośnie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(637) Wniosek w sprawie przestawienia kosza na psie odchody, znajdującego się na terenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(638) Wniosek w sprawie załatania dziury w jezdni ul. Leśnej w Krośnie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(639) Wniosek w sprawie likwidacji słupków znajdujących się na ul. Gałczyńskiego.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(735) Wniosek w sprawie wykoszenia łącznika między ulicami: Polną i Mieszka I.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(736) Wniosek w sprawie podsypania piaskiem miejsc pod urzadzeniami na placu zabaw przy ul. Leśnej w Krośnie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(737) Wniosek w sprawie zagospodarowania skweru na ul. Bolesława Krzywoustego w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(763) Wniosek w sprawie nasadzenia drzew nasadzenia drzew na placu przy świetlicy wiejskiej w Krośnie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(764) Wniosek w sprawie odbudowy rynku wrzecionowatego w Krośnie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(787) Wniosek w sprawie przycięcia krzewów na ul. Olszynkowej w Krośnie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(788) Wniosek w sprawie zlecenia kontroli poruszania się samochodów ciężarowych po ul. Krosińskiej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(789) Wniosek w sprawie naprawy orgodzenia oraz jednego z urządzeń na placu zabaw przy ul. Leśnej w Krośnie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(790) Wniosek w sprawie wyrównania ul. Targowej w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(791) Wniosek w sprawie naprawy studzienek i uzupełnienia wyrw w asfalcie ul. Krosińskiej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(875) Wniosek w sprawie usunięcia z pasa drogowego przy ul. Głównej w Krośnie nasadzonego materiału roślinnego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(921) Wniosek w sprawie wyrównania drogi bocznej od ul. Lipowej w Krosinku.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(922) Wniosek w sprawie usunięcia zaniżenia jezdni w drodze na ul. Polnej w Krośnie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(923) Wniosek w sprawie wykoszenia łącznika pieszego pomiędzy ul. Polną i ul. Mieszka I.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(966) Zapytanie w sprawie podania ilości miejsc parkingowych przewidzianych na działce 2700/31 w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1003) Wniosek w sprawie pilnego wyrównania ul. Kazimierza Odnowiciela w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1011) Wniosek w sprawie uporządkowania terenu przy USC oraz wyrównania drogi dojazdowej do USC.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1062) Wniosek w sprawie zamontowania lustra widoczności na ul. Piaskowej, przy wyjeździe z ul. Jana Cybisa.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1063) Zapytania w sprawie projektu budowy tzw. Czerwonki.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1064) Wniosek w sprawie przycięcia drzew przy ul. Skrajnej w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1097) Wniosek w sprawie utwardzenia tłuczniem drogi dojazdowej do majątku Kubalin.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1137) Wniosek w sprawie pilnego wyrównania ul. Kazimierza Odnowiciela w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1212) Wniosek w sprawie odchwaszczenia chodnika i parkingu przy ul. Polnej w Krośnie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1246) Wniosek w sprawie wyrównania tłuczniem dołów w drodze stanowiącej łącznik między ul. Polną a ul. Mieszka I.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1247) Wniosek w sprawie wykoszenia placu przy ul. B. Krzywoustego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1248) Wniosek w sprawie wykoszenia łącznika pieszego między ul. Polną a ul. Mieszka I.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1253) Wniosek w sprawie usunięcia pojemników na odzież, postawionych na ul. Krótkiej w Krośnie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1254) Wniosek w sprawie wyrównania, utwardzenia drogi do Kubalina.pdf

        - udzielona odpowiedź.pdf
(1255) Wniosek w sprawie wyrównania wjazdów w ulice prostopadłe do ul. Torowej w Mosinie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1264) Wniosek w sprawie wykoszenia pobocza ul. Bolesława Krzywoustego w Mosinie i w sprawie wezwania właściciela niezamieszkałej posesji do jej uporządkowania.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1285) Wniosek w sprawie usunięcia suchych drzew na ulicy Lipowej/Piaskowej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1286) Wniosek w sprawie rozważenia możliwości zamontowania kamery na placu zabaw przy ul. Leśniej w Krośnie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1287) Zapytanie w sprawie terminu przystąpienia do utwardzenia ul. Kasprowicza w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1288) Wniosek w sprawie nasadzenia drzew na placu przy świetlicy wiejskiej w Krośnie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1289) Wniosek w sprawie wykonania utwardzonego zjazdu w ul. Jaworową z ul. Torowej w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1290) Wniosek w sprawie wycięcia suchej brzozy oraz usunięcia suchych konarów drzew przy ul. Głównej w Krośnie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1291) Wniosek w sprawie naprawy fragmentu chodnika na ul. Leszczyńskiej w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1298) Wniosek w sprawie wycięcia krzewów przy ul. Wierzbowej w Mosinie oraz wyrównania tłuczniem tej ulicy.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(1299) Wniosek w sprawie wycięcia drzewa przy ul. Wierzbowej w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1300) Wniosek w sprawie złożenia wniosku na dofinansowanie budowy ul. Strzałowej w Mosinie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1302) Wniosek w srpawie ujęcia w zadaniach w ramach współpracy z powiatem na rok 2019 zadania: wykonania projektu przebudowy drugiej części ul. Leszczyńskiej oraz remontu pierwszej części tej ulicy.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(1308) Wniosek w sprawie wyrównania dołów tworzących się na poboczu ul. Głównej w Krośnie.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
         - druga udzielona odpowiedź.pdf
(1326) Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie na 2019 r.pdf