logo
logo bip
Zbigniew Grygier
Kontakt:
tel. 604 618 048Zbigniew Grygier
e-mail: zbigniew.grygier@op.pl

Klub radnych:
Klub Praworządna Gmina

Funkcja:
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego

Członek Komisji:
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
Komisja Rewizyjna

Okręg wyborczy nr 4:
Rogalinek, Sasinowo

(29) Zapytanie w sprawie działki nr 175 w Sasinowie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(370) Wniosek w sprawie zasypania tłuczniem i wyrównania zadolenia w ul. Podgórnej w Rogalinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(371) Wniosek w sprawie zwrócenia się do Zarządu Dróg Wojewódzkich o wyznaczenie przejścia dla pieszych na drodze nr 431 w Rogalinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(389) Wniosek w sprawie oznakowania słupa energetycznego znajdującego się na granicy jezdni drogi powiatowej w Sasinowie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       -
druga udzielona odpowiedź.pdf
(446) Wniosek w sprawie ustawienia znaku informującego o zabytkowym kościele w Rogalinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(447) Wniosek w sprawie zwrócenia się do Zarządu Dróg Powiatowych o wycięcie krzewów rosnących przy drodze pomiędzy Sasinowem a Wiórkiem.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       -
druga udzielona odpowiedź.pdf
(451) Wniosek w sprawie ustawienia kosza na śmieci na parkingu przy cmentarzu w Rogalinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(550) Wniosek w sprawie zamontowania nowej lampy na istniejącym słupie na placu zabaw w Rogalinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(581) Wniosek w sprawie utworzenia subkonta celem zebrania środków dla rodziny z Rogalinka poszkodowanej w pożarze domu.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(671) Wniosek w sprawie udzielenia informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na ul. Sikorskiego w Rogalinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(772) Wniosek w sprawie przebudowy budynku szkoły w Rogalinku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(818) Wniosek w sprawie wyrównania tłuczniem zadoleń na ul. Leśnej w Sasinowie.pdf
       -
udzielona odpowiedź.pdf
(852) Wniosek w sprawie zamontowania na trzech lampach wysięgników dwuramiennych.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(895) Wnioski do projektu budżetu Gminy Mosina na 2018 rok.pdf
(1013) Wniosek w sprawie przeznaczenia działek gminnych przy ul. Kostrzewskiego w Rogalinku na parking przyszkolny.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(1136) Wniosek w sprawie odwodnienia w obrębie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rogalinku.pdf
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (02/02/2015 12:51:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/02/2015 16:31:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (01/10/2018 15:25:19)


Oświadczenia majątkowe:
Pierwsze oświadczenie majątkowe.pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2014.pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2015.pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2016.pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.pdf