logo
logo bip
Zdzisław Gierek
Kontakt:
tel. 603 391 505Zdzisław Gierek

Klub radnych:
Klub Praworządna Gmina

Funkcja:
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

Członek Komisji:
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

Okręg wyborczy nr 9:
Konstantynowo, Pecna
Oświadczenia majątkowe:
Pierwsze oświadczenie majątkowe.pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2014.pdf

Oświadczenie majątkowe za rok 2015.pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2016.pdf