logo
logo bip
Zdzisław Gierek
Kontakt:
tel. 603 391 505Zdzisław Gierek

Klub radnych:
Klub Praworządna Gmina

Funkcja:
Zastępca Przewodniczącego
Komisji Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

Członek Komisji:
Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Komisja Promocji Gminy i Współpracy Samorządowej

Okręg wyborczy nr 9:
Konstantynowo, Pecna


(648) Wniosek w sprawie naprawy włazu studni kanalizacyjnej przy budynku wielofunkcyjnym w Pecnej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(746) Wniosek w sprawie usunięcia zieleni wrastającej w ul. Łąkową w Pecnej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(760) Zapytanie w sprawie przeznaczenia terenu gminnego w Pecnej na budowę boiska piłkarskiego.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(855) Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków na remont pomieszczeń socjalnych OSP Pecna.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(856) Wniosek w sprawie zamontowania progu zwalniającego na ul. Głównej w Pecnej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(874) Wnioski do projektu budżetu Gminy Mosina na 2018 rok.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1098) Wniosek w sprawie zaprojektowania i wykonania oświetlenia boiska wielofunkcyjnego znajdującego się na terenie szkoły w Pecnej przy ul. Szkolnej.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(1099) Wniosek w sprawie zapewnienia środków finansowych na zakup AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) na potrzeby OSP Pecna.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (02/02/2015 12:45:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/02/2015 16:31:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (08/10/2018 16:46:52)


Oświadczenia majątkowe:
Pierwsze oświadczenie majątkowe.pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2014.pdf

Oświadczenie majątkowe za rok 2015.pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2016.pdf
Oświadczenie majątkowe za rok 2017.pdf