logo
logo bip
Złożone interpelacje i zapytania
(10) Zapytanie w sprawie inwestycji polegającej na utwardzeniu pozostałej części targowiska miejskiego oraz funkcjonowania targowiska i Zielonego Rynku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(11) Interpelacja w sprawie planu rozwoju sieci dróg gminnych i komunikacji zbiorowej.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(27) Zapytanie dotyczące współpracy z WZDW w zaresie poprawy bezpieczeństwa na ul. Konopnickiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(28) Interpelacja dotycząca wdrożenia politażowej inwestycji twz. drogi pasowej (dojazdowej).pdf
       Uzupełnienie interpelacji.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(29) Interpelacja w sprawie inwestycji budowy sygnalizacji w rejonie ul. Żurawinowej w Czapurach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(41) Zapytanie w sprawie udziału Gminy Mosina w konsultacji dokumantu "Opracowania uzupełnienia i aktualizacji raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 430 i 431".pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(59) Interpelacja w sprawie zmieny organizacji ruchu w rejonie ulicy Żurawinowej w Czapurach.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(60) Interpelacja w sprawie wykupu części nieruchomości na ul. Krańcowej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(65) Zapytanie w sprawie przebudowy budynku po ośrodku zdrowia na budynek Urzędu.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(66) Zapytanie w sprawie posiadanych projektów i pozwoleń na budowę infrastruktury sportowej przyszkolnej oraz skateparku.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(67) Zapytanie w sprawie sprawozdania z programu wymiany źródeł ciepła.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(68) Interpelacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji procedowanego projektu budowy drogi gminnej na przykładzie ul. Lema.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(70) Interpelacja w sprawie opracowania strategii wspierania seniorów; przeznaczenia pomieszczenia w MOK na potrzeby "Świetlicy Seniora" oraz organizacji Gminnego Dnia Seniora.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(71) Zapytanie w sprawie wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej w 2018 roku.pdf
       -udzielona odpowiedź.pdf
(73) Zapytanie w sprawie udostępnienia tzw. rankingu dróg/programu budowy dróg.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(74) Zapytanie w sprawie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(75) Interpelacja w sprawie kładki technicznej obok rurociągu Aquanet w parku miejskim przy ul. Krotowskiego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(76) Zapytanie w sprawie procedowanego projektu drogi łączącej ul. Szosę Poznańską z ul. Kołłątaja/Poniatowskiego w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(77) Interpelacja w sprawie usprawnienia komunikacji i informacji w Urzędzie Miejskim.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(79) Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa na ul. Mostowej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(80) Interpelacja dotycząca konsultacji w sprawie opracowania projektu rozbudowy ul. Budzyńskiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(81) Interpelacja w sprawie bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 431, odcinek od ronda do granic Gminy Mosina, organizacji nowego przejścia dla pieszych w rejonie ul. M. Kownackiej lub W. Komara.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
       - druga udzielona odpowiedź.pdf
(93) Zapytania w sprawie budowy mostu przez Kanał Mosiński na wysokości ul. Krasickiego w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(94) Interpelacja w sprawie promenady nad Kanałem Mosińskim na wysokości stadionu miejskiego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(101) Interpelacja w sprawie tężni w tzw. Ptasim Parku oraz aktywizacji Zielonego Rynku.pdf
(102) Zapytanie w sprawie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Mosinie.pdf
(103) Zapytanie w sprawie potencjalnej lokalizacji toru rowerowego.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf
(104) Interpelacja w sprawie terenu firmy produkującej wyroby betonowe przy ul. Pożegowskiej w Mosinie.pdf
       - udzielona odpowiedź.pdf