logo
logo bip
Złożone interpelacje i zapytania
(5) Zapytanie w sprawie opłaty targowej.pdf
(20) Interpelacja w sprawie zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu ginekologii i położnictwa.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(21) Interpelacja w sprawie zwiększenia bazy lokalowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(22) Interpelacja w sprawie utworzenia Referatu Świadczeń Rodzinnych i podziału kompetencji na ten referat oraz OPS.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(51) Interpelacja w sprawie zakupu urządzenia do selektywnej zbiórki eletroodpadów.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(52) Interpelacja w sprawie wydania pozwolenia na organizację "pchlego targu" na terenie targowiska.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(53) Zapytanie dotyczące złożenia wniosku przez Gminę Mosina w ramach programu "Senior+".pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(59) Interpelacja w sprawie zmieny organizacji ruchu w rejonie ulicy Żurawinowej w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(60) Interpelacja w sprawie wykupu części nieruchomości na ul. Krańcowej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(62) Interpelacja w sprawie zlecenia posprzątania parkingów, ulic i ścieżek rowerowych oraz udostępnienia harmonogramu sprzątania ulic.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(78) Interpelacja w sprawie możliwości zainstalowania sygnalizacji światła aktywne na przejściu dla pieszych na ul. Leszczyńskiej w Mosinie w rejonie ul. Kolejowej.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(85) Zapytanie w sprawie organizacji ruchu na ul. Czarnokurz w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(91) Interpelacja w sprawie harmonogramu zbiórki odpadów wielkogabarytowych.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(109) Interpelacja w sprawie najmu lokali komunalnych i socjalnych należących do Gminy Mosina.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(110) Zapytanie w sprawie lokali komunalnych i socjalnych należących do Gminy Mosina oraz ich najemców.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(111) Zapytanie w sprawie zamontowania luster widoczności na skrzyżowaniu ul. Czarnokurz z ul. Chopina i ul. Szyszkową w Mosinie.pdf
      -udzielona odpowiedź.pdf
(112) Zapytanie w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Czarnokurz w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(129) Zapytanie w sprawie koszenia traw na terenach będących własnością Gminy Mosina.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(138) Interpelacja w sprawie zaprojektowania i wybudowania aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Rzeczypospolitej Mosińskiej przy Szkole Podstawowej nr 1.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(139) Interpelacja w sprawie zaprojektowania i wybudowania przejścia dla pieszych na Placu 20 Października w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf 
(143) Interpelacja w sprawie budowy ulicy Świerkowej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(152) Zapytanie w sprawie Programu "Czyste Powietrze".pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(153) Zapytanie w sprawie współpracy Gminy Mosina z Powiatowym Konserwatorem Zabytków w Poznaniu.pdf
(154) Interpelacja w sprawie zainstalowania fotowoltaiki na obiekcie sportowym - "basen miejski".pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(155) Interpelacja w sprawie komunalizacji gruntów Skarbu Państwa na terenie Gminy Mosina.pdf
(156) Interpelacja w sprawie przeprowadzenia audytu dostępności obiektów turystycznych na terenie Gminy Mosina dla różnych grup społecznych.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(157) Interpelacja w sprawie braku właściwego oznakowania drogowego na ul. Wodnej a ul. Czarnokurz w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(165) Interpelacja w sprawie zalewania posesji mieszkanki ul. Mokrej i ul. Wodnej w Mosinie po intensywnych ulewach i opadach deszczu.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(176) Zapytanie w sprawie realizacji ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami na terenie Gminy Mosina.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(178) Zapytania dotyczące wysokości subwencji oświatowej dla Gminy Mosina.pdf
      -udzielona odpowiedź.pdf