logo
logo bip
Złożone interpelacje i zapytania
(5) Zapytanie w sprawie opłaty targowej.pdf
(20) Interpelacja w sprawie zabezpieczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu ginekologii i położnictwa.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
      - druga udzielona odpowiedź.pdf
(21) Interpelacja w sprawie zwiększenia bazy lokalowej dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(22) Interpelacja w sprawie utworzenia Referatu Świadczeń Rodzinnych i podziału kompetencji na ten referat oraz OPS.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(51) Interpelacja w sprawie zakupu urządzenia do selektywnej zbiórki eletroodpadów.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(52) Interpelacja w sprawie wydania pozwolenia na organizację "pchlego targu" na terenie targowiska.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(53) Zapytanie dotyczące złożenia wniosku przez Gminę Mosina w ramach programu "Senior+".pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(59) Interpelacja w sprawie zmieny organizacji ruchu w rejonie ulicy Żurawinowej w Czapurach.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(60) Interpelacja w sprawie wykupu części nieruchomości na ul. Krańcowej w Mosinie.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(62) Interpelacja w sprawie zlecenia posprzątania parkingów, ulic i ścieżek rowerowych oraz udostępnienia harmonogramu sprzątania ulic.pdf
      - udzielona odpowiedź.pdf
(78) Interpelacja w sprawie możliwości zainstalowania sygnalizacji światła aktywne na przejściu dla pieszych na ul. Leszczyńskiej w Mosinie w rejonie ul. Kolejowej.pdf