logo
logo bip
Złożone interpelacje i zapytania
(14) Interpelacja w sprawie zaprojektowania oraz budowy sieci połączonych ze sobą ścieżek rowerowych w całej gminie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(24) Interpelacja w sprawie zorganizowania szkoleń dla nowo wybranych władz jednostek pomocniczych.pdf
(25) Zapytanie w sprawie mediany czasu dojazdu karetek pogotowia.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(89) Interpelacja w sprawie montażu progów zwalniających wyspowych na drodze gminnej w Bolesławcu.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(90) Interpelacja w sprawie zakupu i montażu radarowych wyświetlaczy prędkości.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(92) Interpelacja w sprawie wszczęcia procedury projektowej oraz budowy ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Mosina.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(95) Interpelacja w sprawie instalacji fotowoltaicznych.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(100) Interpelacja w sprawie spiętrzenia wody na kanale Olszynka.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(149)  Zapytanie w sprawie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Mosina.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(150) Zapytanie w sprawie aktualizacji projektu budowy chodników w Borkowicach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(151) Zapytanie w sprawie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Pecna.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(185) Zapytanie w sprawie organizacji parkingu, scieżki pieszo-rowerowej na skrzyżowaniu ulic Głównej i Piaskowej w Krośnie.pdf
(186) Zapytanie w sprawie jednakowego oznakowania przejazdów rowerowych przez ulice na terenie Mosiny.