logo
logo bip
Podstawy prawne działania
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r. Nr 114, poz. 946)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232)
 • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62)
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/06/2003 16:22:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (06/11/2008 14:37:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (07/02/2018 08:44:05)