logo
logo bip
(655) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udział gminy w konkursie o wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych