logo
logo bip
(659) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie intensywniejszego wykorzystania świetlicy wiejskiej w Czapurach na potrzeby szkoły