logo
logo bip
(1001) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie naprawy drogi stanowiącej dojazd do glinianek od strony DW430 oraz tzw. czerwonki.