logo
logo bip
(1014) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie dotacji na doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.