logo
logo bip
(1020) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia opracowanej w 2015 r. koncepcji zagospodarowania terenu przy pomniku Eleganta z Mosiny.