logo
logo bip
(1039) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie naprawy zapadniętej studni kanalizacyjnej na ul. Kościuszki w Mosinie.