logo
logo bip
(1068) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie bezprzetargowej sprzedaży działki o nr ewid. 2700/82 przy ul. Strzeleckiej.