logo
logo bip
(1069) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie utwardzenia tłuczniem drogi w Dymaczewie Nowym; podania informacji na temat projektowania ul. Wodziczki i ul. Ogrodowej w Krosinku oraz na temat budowy kanalizacji sanitarnej.