logo
logo bip
(1073) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur o udostępnienie ugody zawartej przez Gminę Mosina ze spółką Medicomplex oraz określenie zakresu i terminu rozpoczęcia prac adaptacyjnych w budynku przychodni.