logo
logo bip
(1085) Wniosek radnego Dominika Michalaka dotyczący podjęcia konsultacji w sprawie wprowadzenia Programu pomocy w spłacie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Mosina.