logo
logo bip
(1099) Wniosek radnego Zdzisława Gierka w sprawie zapewnienia środków finansowych na zakup AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) na potrzeby OSP Pecna.