logo
logo bip
(1131) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie przekazania Radzie Miejskiej do uchwalenia gminnego programu opieki nad zabytkami.