logo
logo bip
(1139) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie usunięcia zarośli na ul. Świerkowej i naprawy kosza do gry na boisku przy ul. Czajkowskiego.