logo
logo bip
(114) Wnioski radnej Jolanty Szymczak w sprawie zamontowania koszy na śmieci, usunięcie pojemnika na odzież, obsadzenie trawą klombów przy ul. Poniatowskiego oraz wycięcie krzewów przy ul. Poznańskiej.