logo
logo bip
(1168) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie ponownego przeanalizowania możliwości postawienia zakazu postoju przy skrzyżowaniu ul. Wodnej i ul. Wspólnej.