logo
logo bip
(118) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie załatania dziur w jezdni na ul. Zieleniec, wykoszenia poboczy dróg na Osiedlu "Czarnokurz" oraz w sprawie wykazu działek gminnych na terenie Osiedla "Czarnokurz".