logo
logo bip
(1190) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie systematycznego koszenia poboczy drogi z Mosiny do Żabinka oraz wycięcia akacji wrastających w drogę.