logo
logo bip
(1191) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie sprzeciwu mieszkańców wobec inwestycji polegającej na budowie masztu telekomunikacyjnego w Dymaczewie Nowym.