logo
logo bip
(12) Wniosek radnej Agnieszki Gorzyńskiej w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2015 r. na przedłużenie ważności projektu budowy świetlicy wiejskiej w Sowinkach.