logo
logo bip
(153) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udzielenia informacji dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego.