logo
logo bip
(174) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie postawienia ławek przy drodze z Krosinka do Szpitala w Ludwikowie oraz w sprawie oczyszczenia Kanału Olszynka.