logo
logo bip
(181) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej w sprawie podjęcia pilnej interwencji w związku ze złym stanem nasypów przy moście w Czapurach.