logo
logo bip
(186) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego o udzielenie informacji czy Gmina Mosina planuje wykupić działki stanowiące ulicę Wodną w Daszewicach.