logo
logo bip
(208) Zapytanie radnej Marii Witkowskiej w sprawie zamontowania tabliczki dodatkowej do znaku ograniczającego tonaż do 10 t, znajdującego się w Rogalinie przy ulicy Poznańskiej.