logo
logo bip
(218) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie ustalenia zasad nabywania gruntów pod drogi na terenach objętych planami miejscowymi.