logo
logo bip
(23) Wnioski radnej Marii Witkowskiej w sprawie przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej, własności gruntów i wybudowania części ścieżki rowerowej w ul. Mosińskiej i zabezpieczenia posesji na ul. Prezydialnej w Rogalinie przed zalewaniem.