logo
logo bip
(230) Wniosek radnego Mariana Jabłońskiego w sprawie ponownego rozważenia wykupu drogi-ulicy Wodnej w Daszewicach, z przeznaczeniem na trakt pieszo-rowerowy.