logo
logo bip
(246) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie powiadomienia Dyrekcji WPN o drzewach zagrażających mieniu, rosnących przy ul. Jeziornej.