logo
logo bip
(248) Zapytania radnej Jolanty Szymczak w sprawie Pracowni Artystycznej w Rogalinku, reorganizacji i kosztów utrzymania Straży Miejskiej, kontroli placów zabaw, obowiązków Koordynatora ds. Obsługi Mediów.