logo
logo bip
(263) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie gminnego spisu pomników przyrody oraz ujawnionych w 2015 roku nielegalnych wysypisk śmieci.