logo
logo bip
(272) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie podjęcia prac nad przygotowaniem uchwały w sprawie "zasad nadawania nazw m.in. ulicom, placom, parkom na terenie gminy Mosina".