logo
logo bip
(305) Zapytanie radnej Marii Witkowskiej w sprawie rozmów z WZDW na temat budowy brakującego chodnika od przystanku PKS w kierunku ul. Arciszewskiego w Rogalinie.