logo
logo bip
(307) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zasypania gruzem dołu w okolicy pomnika Tadeusza Kościuszki.