logo
logo bip
(347) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej o udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy wydanych przez Burmistrza Gminy Mosina dla działki 132/10 obręb Czapury.