logo
logo bip
(350) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej o udostępnienie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ul. Żurawinowej w Czapurach.