logo
logo bip
(351) Wniosek radnej Małgorzaty Rajkowskiej o udostępnienie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego dla terenów części wsi Czapury.