logo
logo bip
(38) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie remontu chodnika oraz ustawienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 ograniczenia prędkości do 40 km/h (na ul. Krotowskiego)