logo
logo bip
(381) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie oczyszczenia z piasku jezdni i studzienek kanalizacyjnych w ul. Leszczyńskiej oraz załatania dziur w tej ulicy.