logo
logo bip
(392) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie wymiany starej ławki na ul. Wawrzyniaka na nową oraz zabezpieczenia nieruchomości na działce 1662/2.