logo
logo bip
(43) Wnioski radnej Jolanty Szymczak w sprawie oczyszczenia studzienek kanalizacyjnych na terenie Mosiny i usunięcia piasku z dróg utwardzonych, zainstalowania progów zwalniających na ul. Targowej oraz oczyszczania terenu targowiska po handlu.